Hiukset lähtevät, mitä tehdä?

Noin 85 prosentilla miehistä esiintyy huomattavaa hiustenlähtöä 50 ikävuoteen mennessä. Osalla miehistä hiukset alkavat harvenemaan jo ennen 21 ikävuotta.

Aiheuttaako hatun pitäminen kaljuuntumista? Entä hiusten kampaaminen, harjaaminen tai harominen? Masturbointi? Shampoo, hiusten pesemättömyys, muotoilutuotteet? Auringonvalo? Ei.

Stressi, jotkin sairaudet ja lääkeaineet, ravintoainepuutokset ja hiusten vetäminen tiukalle ovat nekin yleensä vain osasyy.

Miehillä noin 95 % hiustenlähtötapauksista johtuu perinnöllisyydestä. Siinä dihydrotestosteronille (DHT) yliherkät hiustupet alkavat kutistua, kunnes ne ovat niin pieniä, että hius ei enää kasva.

Miestyyppinen hiustenlähtö on helppo tunnistaa vähitellen ja symmetrisesti vetäytyvästä hiusrajasta ohimoiden alueilla ja ohenevista hiuksista päälaella.

Miesten hiustenlähtöön ei ole löydetty parannuskeinoa, mutta aloittamalla hoidot ajoissa yhdeksän kymmenestä miehestä saa pitää nykyiset hiuksensa. Osa heistä saa kasvatettua myös uusia.

Miten?

Ota käyttöön hiustenlähdön Big Three: finasteridi, minoksidiili ja ketokonatsoli.

1) Finasteridi on reseptilääke, joka estää testosteronin muuttumista kehossa DHT:ksi. Se pysäyttää hiustenlähdön noin yhdeksällä kymmenestä.

2) Minoksidiili on päänahkaan siveltävä, reseptivapaa lääke, joka stimuloi uusien hiuksien kasvua ja tehoaa noin kahdeksalla kymmenestä.

3) Ketokonatsoli on ilman reseptiä myytävä antifungaalinen lääkeshampoo, joka ehkäisee ihotulehduksia ja tutkitusti myös hiustenlähtöä.

Yllä mainittujen lisäksi monet ovat saaneet hyötyjä mikroneulauksesta.

Pysy positiivisena. Hiustenlähtö muuttaa monien minäkuvaa ja aiheuttaa ahdistusta. Hiukset eivät tee miestä. Muistuta itseäsi kaikesta muusta, mitä sinulla on tarjota!

Mikroneulaus voi tehostaa minoksidiilin vaikutusta

Mikroneulaus (engl. microneedling, dermarolling) on kevyesti ihon alle ulottuva dermatologinen toimenpide, jossa hyvin pieniä neuloja rullataan ihon pinnalla tarkoituksena tehdä reikiä ihon uloimpaan kerrokseen, marrasketeen. Tätä terapiaa käytetään muun muassa kollageenin tuotannon, uudissuonittumisen sekä kasvutekijöiden tuotannon aikaansaamiseksi hoitoalueella.

Mikroneulausta on käytetty hoitona monenlaisiin iho-ongelmiin, kuten androgeeniseen hiustenlähtöön ja pälvikaljuun. Vaikka toimenpidettä on tutkittu hiustenlähdön hoitomuotona vain vähän, on sillä saatu lupaavia tuloksia muiden hiusten kasvua edistävien hoitojen, kuten minoksidiilin, runsasverihiutaleisen plasman (PRP) ja paikallisten steroidien, kanssa. Tutkijoiden mukaan mikroneulaus stimuloi kantasoluja, aktivoi kasvutekijöitä ja helpottaa ensisijaisten hoitojen pääsyä hoitoalueille.

Tiede toimenpiteen taustalla

Mikroneulauksen tehokkuutta hiustenlähdön hoitoon on tutkittu ainakin kahdessa tutkimuksessa:

Vuonna 2013 julkaistussa tutkimuksessa seurattiin 100 lievästä kohtuulliseen (III-IV Norwoodin asteikolla) perinnöllisestä hiustenlähdöstä kärsivää potilasta, jotka jaettiin kahteen eri ryhmään. Toinen ryhmistä sai mikroneulaushoitoja ja 5 % minoksidiilivoidetta kahdesti päivässä, kun toinen ryhmistä sai pelkästään 5 % minoksidiilivoidetta.

Alkukuvauksen jälkeen ryhmien jäsenten hiukset ajeltiin ja hiusten määrä laskettiin kohdealueella. Hoitojen tehokkuutta mitattiin 12 viikon jälkeen kolmella eri tavalla: hiusten määrän muutos, potilaan oma arvio ja tutkijan arvio hiusten kasvusta. Vastetta arvioitiin 7-portaisella asteikolla.

Tutkimustulokset:

 • Kohdealueen hiusten määrä kasvoi mikroneulausryhmällä huomattavasti enemmän kuin minoksidiiliryhmän jäsenillä (91,4 vs 22,2).
 • Tutkijan arvioissa 40 mikroneulausryhmän jäsentä sai arvosanaksi +2 tai +3 seitsenportaisella asteikolla, kun minoksidiiliryhmästä yksikään ei yltänyt samaan.
 • Potilaiden itsearvioinneissa mikroneulausryhmästä 41 (82 %) arvioi yli 50 % kehityksen, kun minoksidiiliryhmästä samaan päätyi vain 2 (4,5 %).

Toisessa, vuonna 2017 valmistuneessa tutkimuksessa vertailtiin mikroneulauksen, runsasverihiutaleisen plasman (PRP) ja 5 % minoksidiilin yhdistelmähoidon tehokkuutta pelkän 5 % minoksidiilin tehokkuuteen androgeenisestä alopeciasta kärsivillä miehillä.

Tutkimukseen valittiin 50 miestä iältään 18-50 vuotta, Norwood-Hamiltonin asteikolla III-V. Testiryhmä jaettiin satunnaisesti kahteen 25 hengen ryhmään, joista ryhmä A sai 5 % minoksidiilia ja ryhmä B sai 5 % minoksidiilia, mikroneulausta ja PRP-hoitoja. Tulokset arvioitiin 6 kuukauden jälkeen itsearviointina ja lääkärin arviointina 7-portaisella asteikolla.

Tutkimustulokset:

 • Potilaiden itsearvioinneissa pelkästään 5 % minoksidiilia saaneista 12 (48 %) koki saaneensa kohtalaista tai erinomaista parannusta, kun yhdistelmähoitoa saaneista niin koki 23 (92 %) potilaista.
 • Lääkärin arvioinneissa tulokset olivat samansuuntaiset (48 % vs 92 %).

Mikroneulaus itsearviointi tulokset

Mikroneulaus lääkärin arvioinnit

Yllä olevat tutkimukset ovat vasta ensimmäisiä pilotteja, mutta antavat viitteitä siitä, että mikroneulaus saattaa tarjota lisäarvoa minoksidiilin käyttäjille.

Mihin mikroneulauksen vaikutus perustuu?

Hiustenlähtöön vaikuttaa monenlaiset soluviestinnät eli solusignaloinnit. Se tarkoittaa, että solut muuttavat toimintaansa ympäristöstä saamiensa viestien mukaisesti toimiakseen paremmin kokonaisuutena.

Dihydrotestosteroni eli DHT on tärkein hormoni, jonka uskotaan olevan vastuussa androgeenisestä hiustenlähdöstä. Se häiritsee näitä signalointeja saaden hiustupet kutistumaan, jolloin hiusten kasvuvaihe lyhenee ja lopulta hius putoaa kokonaan pois.

DHT:n uskotaan estävän useita hiustuppeihin johtavia kasvua edistäviä kanavia. Tutkijoiden mukaan mikroneulaus voi aktivoida näitä kanavia, aktivoida kasvutekijöitä tai stimuloida kantasoluja.

Tutkimuksessa ehdotetaan kolmea eri mekanismia, joihin mikroneulauksen tehokkuus hiusten kasvun edistäjänä saattaa perustua:

 • Verihiutaleiden kasvutekijän vapautuminen sekä verihiutaleiden ja ihon haavojen parantumisen aktivoituminen,
 • Kantasolujen aktivoituminen haava-alueilla sekä
 • Hiusten kasvua edistävien geenien lisääntyminen (VEFG, beta-kateniini, Wnt3a ja Wnt10b).

Todennäköisesti mikroneulaus toimii siten, että sen avulla aikaan saatavat pienet haavat vetävät puoleensa verihiutaleita, joiden sisältämät kasvuhormonit puolestaan stimuloivat kantasoluja siellä, missä hiustuppeja on vielä elossa. Mikroneulaus voi siis olla eräänlainen edullisempi hoitomuoto kalliille PRP-hoidoille.

Sivuvaikutukset

Kun mikroneulausta tehdään, on erittäin tärkeää, ettei iholle laiteta heti sen jälkeen mitään, mikä voi päätyä ihon alle ja verenkiertoon. Tämä koskee myös minoksidiilia.

Mikroneulaus luo ihoon pieniä mikrokanavia, jotka mahdollistavat kaikkien topikaalisten voiteiden ja lääkkeiden pääsemien ihon läpi. Tästä syystä on oltava varma, että tuote on testattu ja turvallinen myös sisäisesti käytettynä, jolloin sivuvaikutuksilta voidaan välttyä.

Topikaalisen minoksidiilin käyttäminen heti mikroneulauksen jälkeen voi aiheuttaa lääkkeen imeytymisen ihon läpi, jolloin se vaikuttaa koko elimistöön ja sen sivuvaikutukset voivat ovat moninkertaisia. Minoksidiilin vakavampia haittavaikutuksia ovat muun muassa allergiset reaktiot, rintakipu, huimaus, pyörtyily ja sydämen tiheälyöntisyys.

Kokemuksia mikroneulauksesta

Monet perinnöllisen hiustenlähdön kanssa kamppailevat ovat useilla foorumeilla ja ensimmäisten tutkimusten rohkaisemina päätyneet kokeilemaan mikroneulausta yhdessä minoksidiilin (Rogaine) kanssa.

Edit 12.3.2019: HairLossTalk-foorumilta löytyy varsin laaja kooste ihmisten lisäämiä ennen ja jälkeen -kuvia mikroneulaushoidoista.

Lisää kokemuksia löytyy esimerkiksi:

Onko mikroneulaus sen arvoista?

Mikroneulaus on yksi lupaavimmista vaihtoehdoista menetettyjen hiusten takaisinkasvattamiseen. Sillä voidaan saada hyviä tuloksia myös ilman minoksidiilia, esimerkiksi finasteridin kanssa käytettynä.

 • Healthlinen mukaan mikroneulausta ei suositella potilaille, joilla on akne, ekseema tai avohaavoja. Sitä ei suositella myöskään heille, joilla on paranemista hidastava sairaus, kuten diabetes, eikä verenohentajia käyttäville henkilöille.
 • Käytä dermarolleria vain kerran viikossa – älä käytä uudestaan ennen kuin hoitoalue on kokonaan parantunut.
 • Käytä kotikäyttöön tarkoitettua lyhytneulaista telaa (esim. 0,25 tai 0,5 mm).
 • Älä käytä minoksidiilia vähintään 24 tuntiin hoidon jälkeen!
 • Desinfioi tela jokaisen käyttökerran jälkeen kiehuvalla vedellä tai apteekeissa myyttävällä sterilointiaineella.
 • Keskity kerrallaan yhteen päänahan osaan. Rullaa telalla vaaka- ja pystysuunnassa sekä vinottain 3-4 kertaa.
 • Vaihda tela uuteen noin 20 käyttökerran jälkeen välttääksesi tylpät neulat.
 • Mikäli päänahka on merkittävästi kaljuuntunut, se voi punoittaa selvästi hoitojen jälkeen.
 • Mikroneulaus voi vahingoittaa ihoasi ja saada aikaan tulehduksen!

Mikroneulausta ei tule käyttää ärtyneelle tai tulehtuneelle iholle, kortisonilääkityksen alla, eikä jos sinulla on akne, ruusufinni, huuliherpes, psoriasis tai atooppinen iho.

Dermarolleria kutsutaan myös nimillä skin roller, ihorulla, mesorulla, beauty roller ja mikroneulaustela.

Miten aloittaa?

Helpoin ja edullisin tapa kokeilla mikroneulausta hiustenlähdön hoitoon on hankkia kotikäyttöön tarkoitettu mikroneulausrulla.

Laitteen suomenkielinen nimi ei ole vielä vakiintunut, ja sitä kutsutaankin useilla eri nimillä, kuten ihorulla, dermaroller, skin roller, mikroneulain, mesorulla, beauty roller ja mikroneulaustela.

Swiss Clinic Skin Roller

Mikroneulausrulla on mekaaninen laite, jossa on eri määrä kovasta metallista, tyypillisesti teräksestä valmistettuja neuloja. Laitetta käytetään kerran viikossa vetämällä rullaa samalla kevyesti painaen hiustenlähtöalueille 3-4 kertaa pystyyn, vaakaan ja vinottain.

Päänahka voi aristaa ja punoittaa käsittelyn jälkeen. Iholle ei tule laittaa mitään aineita 24 tuntiin, jotta kemikaalit eivät pääse huokosten läpi verenkiertoon. Käytön jälkeen rulla desinfioidaan.

Vasta-alkajan on suositeltavaa kokeilla ensin lyhytteräistä (esim. 0,25-0,50 mm) ja siirtyä vasta myöhemmin pidempiteräisiin rulliin, mikäli haittavaikutuksia ei ilmene.

Suomalaisissa verkkokaupoissa mikroneulausrullilla on vielä korkeat hinnat:

Tuotteilla ei ole merkittäviä laadullisia eroja ja hintaerot johtuvat lähinnä valmistusmateriaalista ja neulojen määrästä. Varmista ostaessasi, että rulla on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (kirurginteräs) ja että siinä on vähintään 540 neulaa parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Jos maltat odottaa toimitusta viikon-pari, myydään käytännössä samoja tuotteita eBayssä noin 3 eurolla.

Edistyneempi versio mikroneulausrullasta on Dermapen, joka voisi olla suomeksi mikroneulauskynä. Se on sähkökäyttöinen ja automatisoitu laite, jossa on tyypillisesti 12 ihon läpäisevää neulaa, säätimet terän pituudelle (0,25-2,5 mm) ja nopeudelle (jopa 4000-6000 iskua minuutissa) sekä vaihdettava neulainpää.

Dermapen / mikroneulauskynä

 

Mikroneulauskynää käytetään pitämällä sitä kohtisuorassa ihoa vasten. Hiustenlähtöalue käydään sillä läpi liikuttaen ja kevyesti painaen.

Mikroneulausrullaa käytettäessä neulat läpäisevät ihon lievästi vinottain aiheuttaen pieniä ihovaurioita, kun taas mikroneulauskynä läpäisee ihon pystysuoraan, jolloin myös paranemisaika on lyhyempi.

Mikroneulauskyniä myydään eBayssä alkaen noin 15 euron kappalehintaan sisältäen kaksi vaihtopäätä. Vaihtopäitä myydään myös erikseen.

Uskotko mikroneulaushoitojen tehoon?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

Oletko kokeillut mikroneulausta? Jaa kokemuksesi muiden kanssa kommenttiosiossa!

Lähteet:

Tutkijat keksivät tavan suojella hiustuppeja kemoterapialta

Tutkijat ovat kehittäneet uuden strategian suojella hiustuppeja kemoterapialta etsiessään keinoja estää hiustenlähtöä syöpäpotilailla. Kemoterapian aiheuttama hiustenlähtö on kiistatta yksi eniten psyykkistä ahdistusta aiheuttavista sivuvaikutuksista nykyaikaisissa syöpähoidoissa.

Manchesterin yliopiston dermatologisen osaston tutkimusryhmän julkaisema tutkimus voi johtaa uusiin hoitomenetelmiin kemoterapian aiheuttaman hiustenlähdön hoidossa. Tutkimuksessa kuvataan, miten taksaani-syöpälääkkeiden aiheuttama pysyvä hiustenlähtö voidaan estää.

Tutkijat hyödynsivät uudemman sukupolven lääkkeitä, joita kutsutaan CDK4/6-estäjiksi. Ne estävät solunjakautumista ja ovat jo lääketieteellisesti hyväksyttyjä hoitomuotoja ns. kohdennetuissa syöpähoidoissa.

Tutkimusta johtanut Talveen Purba selittää: ”Vaikka se aluksi vaikuttaa järjenvastaiselta, saimme selville, että CDK4/6-estäjiä voidaan käyttää väliaikaisesti pysäyttämään solunjakautuminen ilman, että hiustuppeen kohdistuu lisää toksisia vaikutuksia. Kun kylvetimme viljeltyjä hiustuppeja CDK4/6-estäjissä, ne olivat huomattavasti vähemmän alttiita taksaanien aiheuttamille vaurioille.”

Taksaanit ovat erittäin tärkeitä syöpälääkkeitä, joita käytetään yleisesti muun muassa rinta- ja keuhkosyöpäpotilailla. Yhdysvalloissa tuhannet ihmiset ovat haastaneet lääkeyhtiö Sanofin oikeuteen, Taxotere-nimisen taksaanilääkkeen aiheutettua heille pysyvää hiustenlähtöä.

Purba painottaa: ”Tutkimuksen keskeinen osa oli päästä ensin selville, miten hiustupet reagoivat taksaanipohjaiseen kemoterapiaan. Saimme selville, että taksaaneille haavoittuneimpia soluja ovat hiustuppien juuressa olevat solut ja kantasolut. Juuressa olevat solut ovat erikoistuneet solunjakautumiseen, ja ne ovat elintärkeitä hiusten kasvun kannalta. Kantasolut ovat soluja, jotka jakautuvat ja joista ne lopulta kasvavat.”

”Siksi meidän tulee suojata näitä soluja kemoterapian ei-toivotuilta vaikutuksilta, kuitenkin siten, ettei syöpä hyödy siitä.”

Tutkimusryhmä toivoo, että heidän työnsä tukee sellaisten ulkoisesti käytettävien syöpälääkkeiden kehitystä, jotka hidastavat tai estävät solujen jakautumista päänahan hiustupeissa. Ne voisivat täydentää ja parantaa nykyisten ennaltaehkäisevien hoitojen tehokkuutta, kuten päänahkaa viilentävät laitteet.

Tutkijat korostavat, että lisätyötä tarvitaan epätoivoisesti tällä alirahoitetulla syöpälääkkeiden alalla. Potilaat ovat odottaneet liian pitkään todellista lääketieteellistä läpimurtoa hiustenlähdön estämisessä.

Purba sanoo: ”Vaikka taksaaneja on käytetty klinikalla jo vuosikymmeniä ja niiden on jo pitkään tiedetty aiheuttavan hiustenlähtöä raapaisemme nyt vain pintaa siitä, miten ne vahingoittavat ihmisen hiustuppea.”

”Emme oikeastaan tiedä, miksi joillakin potilaista hiustenlähtöä esiintyy enemmän kuin muilla, vaikka he käyttävät samaa lääkettä yhtä paljon ja miksi joillakin kemoterapiaohjelmilla ja lääkeyhdistelmillä saadaan huomattavasti huonompia tuloksia.”

”Tarvitsemme aikaa kehittää uusia lähestymistapoja ei pelkästään hiustenlähdön ehkäisemiseen, vaan myös hiustuppien elvyttämiseen potilailla, jotka ovat menettäneet hiuksensa kemoterapian takia.”

Lisätietoa ja lähteet:

Aiheuttaako masturbointi hiustenlähtöä?

Itsetyydytykseen liittyy useita myyttejä ja väärinkäsityksiä, kuten se, että masturbointi aiheuttaa näön heikentymistä ja sokeutumista tai että se saa karvat kasvamaan kämmenissä. Yksi urbaanilegendoista on, että masturbointi voi aiheuttaa hiustenlähtöä. Mutta onko näissä myyteissä mitään perää?

Itse asiassa, totuus on aivan toinen: itsetyydytykseen liittyy vain vähän riskejä, eikä sillä tiedetä olevan juurikaan vahingollisia sivuvaikutuksia. Sen sijaan masturboinnilla tiedetään olevan useita hyvin dokumentoituja fyysisiä ja henkisiä terveyshyötyjä. Se lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja vapauttaa patoutunutta energiaa. Se on myös hyvä ja turvallinen tapa antaa itselle rakkautta ja tutkia omaa kehoaan.

Masturbointi saattaa houkutella puoleensa niin paljon myyttejä, koska ihmiset eivät useinkaan ole halukkaita puhumaan siitä. Myytit saattavat perustua siemensyöksystä seuraavaan proteiini- tai mineraalivajeeseen tai ejakulaation vaikutuksiin kehon testosteronitasoissa.

Mutta ei, masturbointi ei aiheuta hiustenlähtöä, eikä siitä ole olemassa mitään tieteellistä näyttöä.

Myytti 1 – Masturbointi lisää testosteronia ja saa kehon tuottamaan enemmän hiustenlähtöä aiheuttavaa DHT:tä

Myytin mukaan masturbointi lisää kehon testosteronia, joka muuttuu dihydrotestosteroniksi eli DHT:ksi. DHT on mieshormoni, joka kiinnittyy hiustupeissa oleviin reseptoreihin ja saa ne surkastumaan, jolloin ne eivät lopulta tuota enää uusia terveitä hiuksia.

Kuten useissa urbaanilegendoissa tieteellinen näyttö on täysin päinvastainen. Vuonna 2001 julkaistussa tutkimuksessa aikuisten miesten testosteronitasot kasvoivat, kun he pidättäytyivät 3 viikon ajan masturboinnista. Toisin sanoen, kehon testosteronitasot nousevat silloin, kun henkilö välttää ejakuloimista.

Koska DHT on testosteronin aineenvaihduntatuote, on muutenkin erittäin epätodennäköistä, että minkäänlainen seksuaalinen toiminta vaikuttaisi DHT-tasoihin niitä nostavasti tai laskevasti.

Myytti 2 – Masturbointi alentaa proteiinitasoja aiheuttaen hiustenlähtöä

On totta, että siemenneste sisältää proteiineja, mutta masturboinnilla tai seksin harrastamisella ei ole merkittävää vaikutusta proteiinin riittävyyteen hiusten kasvattamisessa.

100 millilitrassa siemennestettä on keskimäärin 5,04 grammaa proteiinia. Yksi siemensyöksy sisältää 3,3-3,7 millilitraa siemennestettä, joten vapauttaakseen vain 5 grammaa proteiinia, tulisi masturboida 27 kertaa.

Vastaavasti esimerkiksi yksi kananmuna sisältää noin 6 grammaa proteiinia ja kananrinta 30-60 grammaa.

Orgasmin aikana menetetty proteiinimäärä on siis hyvin vähäinen verrattuna keskivertoihmisen ravinnon kautta saatuun proteiinimäärään. Vaikka masturboisit koko ajan, saisit päivän aikana nauttimastasi ravinnosta 10-50 kertaa enemmän proteiineja kuin mitä niitä samassa ajassa menetät.

Myytti 3 – Masturbointi vaikuttaa kehon hormonitasapainoon ja saa hiukset tippumaan

On totta, että seksi ja siemensyöksy vaikuttavat tiettyihin hormoneihin kehossamme, mutta vaikutus on väliaikainen, eikä sillä ole havaittua yhteyttä hiustenlähtöön.

Yksi tärkeimmistä seksin aikana erittyvistä hormoneista on oksitosiini, joka vaikuttaa aivojen mielihyväkeskuksessa. Se on yksi syistä miksi seksi ja masturbointi tuntuvat hyvältä, mutta sillä ei tiedetä olevan mitään yhteyttä hiusten terveyteen ja hiustenlähtöön.

Oksitosiinin tosin tiedetään muuttavan androgeenitasoja kudoksissa, joissa testosteroni muuttuu DHT:ksi. Koska oksitosiinia erittyy myös esimerkiksi halatessa ja suudellessa, ei ole syytä olettaa, että se vaikuttaisi millään tavalla hiusten ohenemiseen.

Hiustenlähtö on perinnöllistä, ei masturboinnin sivuvaikutus

Miestyyppisen kaljuuntuminen on perinnöllistä ja sen aiheuttaa DHT:lle geneettisesti yliherkät hiustupet. Siinä testosteroni muuttuu 5-alfa-reduktaasin vaikutuksesta DHT:ksi, joka saa hiustupet kutistumaan niin, etteivät ne enää tuota terveitä hiuksia. Masturboinnilla ei ole vaikutusta hiustuppien pienentymiseen.

Mikäli olet huomannut lisääntynyttä hiustenlähtöä, se johtuu hyvin suurella todennäköisyydellä perintötekijöistä, stressistä, ravinnosta tai elämäntavoista – ei koskaan masturboinnista, seksistä tai muista seksuaalisista aktiviteeteista. Mikäli itsetyydytys aiheuttaisi hiustenlähtöä, suurimmalla osalla maailman väestöstä olisi vakavia hiustenlähtöongelmia ja lääketieteellinen yhteisö olisi siitä hyvin tietoinen.

Voit vähentää DHT:n tuotantoa kehossasi lääkityksellä, muuttamalla ruokavaliota terveellisemmäksi tai pyrkiä vähentämään stressin aiheuttajia.

Lisätietoa ja lähteet:

Tutkijat saivat hiukset kasvamaan santelipuun tuoksulla

Hajuvesissä yleisesti käytetty synteettinen yhdiste kiinnittyi hiustuppisolujen reseptoreihin ja stimuloi uusien hiuksien tuotantoa.

Synteettinen santelipuun tuoksua jäljittelevä yhdiste näyttäisi laboratorio-olosuhteissa auttavan päänahan kudoksia ylläpitämään hiusten kasvua, ainakin jos on uskominen syyskuussa 2018 Naturessa julkaistua uutta tutkimusta. Kemikaali käynnistää hiustupeissa hajureseptorin, joka vähentää solukuolemia ja lisää kasvutekijöiden tuotantoa.

Alunperin ihmisen nenästä löydetyt hajureseptorit kaappaavat ilmasta kaasuiksi muuttuneita hajumolekyylejä. Niiden kemiallinen informaatio muuttuu sähköiseksi signaaliksi, joka etenee hajuhermoa pitkin aivoihin saaden aikaan hajuaistimuksen. Myöhemmin hajureseptoreja on – ihmeellistä kyllä – löydetty myös kehon muista osista, kuten suolistosta, munuaisista ja iholta. Mutta mikä on hajureseptoreiden tehtävä muissa elimissä? Kukaan ei tiedä tarkoin.

Santelipuu eli Intiansanteli (Santalum album) on trooppinen, Indonesiassa, Australiassa ja Intian trooppisissa osissa villinä kasvava puu, jota kasvatetaan lähinnä hyväntuoksuisen puuaineksensa takia. Siitä valmistetaan muun muassa suitsukkeita, tuoksukynttilöitä ja hajusteita.

”Tämä on hämmästyttävä löytö, ja ensimmäinen kerta ikinä, kun normaalia ihmisen elintä [hiusta] voidaan säädellä yksinkertaisella, kosmetiikassa laajasti käytetyllä hajusteella”, yksi tutkimuksen julkaisijoista, Manchesterin yliopiston Ralf Paus hehkuttaa The Independentille.

Paus kollegoineen keskittyi OR2AT4-nimiseen reseptoriin, jonka on jo aiemmin havaittu voivan stimuloida laboratorio-olosuhteissa uusien solujen kasvua haava-alueilla, kun se altistetaan Sandalore-nimiselle santelipuuyhdisteelle.

Tuntien linkin hiusten kasvun ja haavojen paranemisen välillä, halusivat tutkijat kokeilla kemikaalia kuuden päivän ajan ihmisiltä kasvojenkohotuksen yhteydessä poistettuihin päänahan kappaleisiin. Sandalorella käsiteltyjen kudosten hiustupit kuolivat hitaammin (ehkäisten hiustenlähtöä), mutta tuottivat myös enemmän kasvutekijöitä. Tutkijat päättelivät, että muutokset johtuvat OR2AT4-proteiinista, koska sen blokkaaminen esti myös uusien hiusten kasvua.

The Independentin haastattelema Britannian dermatologisen liiton Nicola Clayton pitää kiehtovana löydöstä, jonka mukaan hiustupet voisivat ”haistaa” reseptorin avulla.

Hiustenlähdöstä kärsivien ei tarvitse välttämättä odottaa kauaa, sillä Sandalore on jo myynnissä kosmeettisena tuotteena Italiassa. Sitä jäljitteleviä valmisteita näyttäisi tulleen myyntiin myös ainakin verkkokauppa Amazoniin. Santelipuuhun perustuvia eteerisiä öljyjä löytyy myös Ebaystä.

OR2AT4-reseptoriin kohdistuvien ja hiustenlähtöä ehkäisevien yhdisteiden patentoineen yrityksen konsulttina toimiva Paus sanoo, että konseptia tullaan testaamaan lähiaikoina kliinisesti myös ihmisillä. Ensimmäisiä tuloksia voidaan odottaa vuoden 2019 alkupuoliskolla.

Mikäli kaljuuntumisen parannuskeinolla on haju, se saattaa siis hyvinkin tuoksua santelipuulta.

Santelipuu hiustenlähtöön?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

Lisätietoa ja lähteet: The Scientist, C&EN, Medical Daily.

Artikkelikuva: L. Shyamal / Wikimedia Commons


Tutkijat paransivat ikääntymisen aiheuttamat rypyt ja karvanlähdön hiirillä

Unelma fysiologisen nuorekkuuden säilyttämisestä on kiehtonut ihmisiä jo vuosisatoja. Mitä pidemmälle tiede etenee, sitä enemmän olemme saaneet toivoa siitä, että se voi tulevaisuudessa olla mahdollista.

Hiustenlähtö ja iän myötä iholle ilmestyvät rypyt ovat jotain, jonka me kaikki joudumme ennemmin tai myöhemmin kokemaan. Nämä ikääntymisen merkit johtuvat suurelta osin solujen mitokondrioiden toimintojen heikentymisestä. Uuden tutkimuksen mukaan ikääntymisen fysiologiset merkit eivät välttämättä ole pysyviä, vaan ne voidaan mahdollisesti kumota.

Mitokondriot ovat soluelimiä, jotka valmistavat adenosiinitrifosfaattia eli ATP:tä. Se on runsasenerginen yhdiste, joka ylläpitää terveellisiä solutoimintoja. Kun mitokondriot eivät enää toimi oikein tai tuota tarpeeksi ATP:tä, on sillä muitakin haitallisia seurauksia. Ihoryppyjen ja hiustenlähdön lisäksi mitokondriohäiriöt voivat vaikuttaa monien kroonisten sairauksien puhkeamiseen.

Tuoreessa Cell Death & Disease -julkaisussa julkaistussa tutkimuksessa Alabaman yliopiston Keshav Singh kollegoineen on kokeillut, miten mitokondriohäiriöihin johtavia DNA-mutaatioita voitaisiin ehkäistä. Tutkijat saivat hiirikokeessa palautettua heikentyneet mitokondriotoiminnot – toisin sanoen parannettua niiden rypyt ja karvojenlähdön. Singh kuvaa havaintoa ennennäkemättömäksi.

Ikääntymisen merkkejä aiheuttava mutaatio

Singh kollegoineen selittää mitokondrionaalisten toimintojen muutoksia ydingenomeissa tapahtuvilla mutaatioilla. Ydingenomit on genomityyppi, joita löytyy solun geneettisestä keskuksesta, tumasta.

Saadakseen aikaan tällaisen mutaation hiirimallissa, tutkijat käyttivät doksisykliini-nimistä antibioottia, joka lisättiin hiirien ruokaan tai juomaveteen. Hiiret, jotka saivat antibioottia, alkoivat näyttää ikääntymisen merkkejä vain neljän viikon sisällä hoitojen aloittamisesta.

Hiirien karvat harmaantuivat ja harvenivat, ja eläimet tulivat uneliaammiksi. Jo 4-8 viikon kuluttua hiirien iholla alkoi esiintymään ryppyjä. Hoito vaikutti enemmän naaraisiin kuin koiraisiin.

Ryppyisessä ihossa näkyi muutoksia, joita esiintyy sekä luontaisessa ikääntymisessä että ulkoisesta stressistä johtuvissa ihovaurioissa. Ulkoiseen ikääntymiseen liittyviä muutoksia ovat muassa liiallinen ihosolujen määrä, ihon ulkokerroksen paksuuntuminen, epäterveet karvatupet ja lisääntyneet ihotulehdukset.

Singhin tutkimusryhmä pani merkille myös, että hiirien matriksin metalloproteinaasi oli muuttunut. Ne ovat entsyymeitä, jotka auttavat kollageenikuituja estämään ihokudoksen rypistymistä.

Palauttava tekijä?

Tutkijat havainnoivat geneettisen mutaation jälkeisiä kudoksia myös muissa elimissä. Sen mukaan he uskovat, että mitokondrioilla on muita kudostyyppejä suurempi rooli kudoksen terveydessä.

Tutkijat onnistuivat onneksi palauttamaan hiirillä tapahtuneet muutokset kytkemällä luomansa geneettisen muutoksen pois päältä.

Noin kuukauden kuluessa doksisykliini-hoitojen lopettamisen jälkeen, mitokondrio-DNA alkoi täydentymään, ja hiiret saivat alkuperäisen väriset karvansa takaisin ja niiden rypyt tasoittuivat.

Singhin mukaan mitokondrionaaliset toiminnot saattavat olla ihon ja hiusten ikääntymiseen vaikuttava palauttava tekijä. Hän itse pitää löydöstä yllättävänä.

”Tämä hiirimalli voi tarjota ennennäkemättömän mahdollisuuden kehittää ennaltaehkäiseviä ja hoitavia lääkkeitä, jotka lisäävät mitokondrionaalisia toimintoja ikääntymiseen liittyvissä iho- ja hiusongelmissa, sekä muissa sairauksissa, joissa mitokondriohäiriöt ovat merkittävässä roolissa.”

Keshav Singh

Tutkijat toivovat, että jatkotutkimukset auttavat heitä selvittämään, voitaisiinko samankaltaista menettelyä käyttää ikääntymisen ehkäisemiseen myös muissa kudostyypeissä.

Lisätietoa ja lähteet:


Osteoporoosilääke potentiaalinen hoito kaljuuntumiseen

Manchesterin yliopiston dermatologisen keskuksen tutkijat ovat löytäneet uuden potentiaalisen lääkkeen, joka saattaa olla ratkaisu miesten ja naisten hiustenlähtöön.  Lääkettä on aiemmin käytetty osteoporoosin eli luukadon hoitoon. Tutkimus julkaistiin toukokuussa 2018 PLOS Biology -julkaisussa.

Tällä hetkellä perinnölliseen hiustenlähtöön (androgeeninen alopecia) on saatavilla vain kaksi virallisesti hyväksyttyä lääkettä: minoksidiili ja finasteridi. Molemmilla niistä on useita, joskin harvinaisia, sivuvaikutuksia, ja molemmat vaativat myös jatkuvaa käyttöä tulosten ylläpitämiseksi.

Tohtori Nathan Hawkshawn johtama tutkimusryhmä havaitsi, että alunperin osteoporoosin hoitoon tarkoitettu lääke stimuloi dramaattisesti hiustuppien kasvua laboratorio-olosuhteissa.

Tutkijat halusivat ensin tunnistaa aiemmin tunnetun immunosuppressiivisen siklosporiinin (engl. Cyclosporine/Ciclosporine, CsA) molekyylimekanismeja. Siklosporiini A on yleisesti käytetty lääkeaine elinsiirron jälkeisen hyljintäreaktion estämiseen ja autoimmuunisairauksien hoitoon. 

Siklosporiinilla on usein vakavia haittavaikutuksia – joista yksi vähemmän vakavista, mutta mielenkiintoisimmista on, että se edistää kosmeettisesti ei-toivottujen karvojen kasvua.

Tutkimusryhmä toteutti geeniekspressioanalyysin ihmisen päänahasta eristetyille, CsA-käsitellyille hiustupeille. Analyysin tulosten perusteella CsA vähensi hiustupeissa esiintyvää SFRP1-proteiinia, jonka tiedetään haittaavan useiden kudosten kasvua ja kehitystä, mukaan lukien uusia hiuksia kasvattavien hiustuppien.

Tutkimus osoittaa myös, miten CsA aiheuttaa ei-toivottua hiustenkasvua poistamalla sisäänrakennetun ja voimakkaan hiustenkasvuun vaikuttavan molekyylijarrun. Mekanismi ei liity CsA:n immunosuppressiivisiin (hylkimisenestollisiin) ominaisuuksiin, mikä tekee SFRP1:stä erittäin lupaavan kohteen uusille hiustenlähdön hoitomuodoille.

Hawkshaw huomasi, että osteoporoosin hoitoon tarkoitettu yhdiste WAY-316606 kohdistui CsA:n kanssa samaan SFRP1-proteiiniin, mutta se näytti ulkoisesti käytettynä edistävän hiusten kasvua yhtä hyvin kuin CsA, mutta kokonaan ilman sivuvaikutuksia.

Uudella hiustenlähtöä edistävällä aineella, jota ei ole aiemmin huomioitu tässä kontekstissa, voi jonain päivänä olla todellista merkitystä hiustenlähdöstä kärsiville.

Tohtori Nathan Hawkshaw

”Kiitämme yhteistyöstä paikallista hiustensiirtokirurgi Asim Shahmalakia, jonka ansiosta kykenimme tekemään kokeilumme yli 40 potilaan luovuttamilla hiustupeilla. Tämä tekee tutkimuksestamme erittäin merkityksellisen, koska useimmissa hiustutkimuksissa on hyödynnetty vain yhtä koeympäristöä.”

Hän jatkaa: ”Kun CsA:n vaikutusta karvojen kasvun edistämiseen tutkittiin aikaisemmin hiirikokeissa, tunnistettiin hyvin erilainen vaikutusmekanismi kuin nyt. Jos olisimme luottaneet näihin kokeisiin, olisimme haukkuneet väärää puuta.”

”Tarvitsemme kuitenkin seuraavaksi kliinisiä tutkimuksia selvittääksemme onko tämä lääke tai vastaavat yhdisteet sekä tehokkaita että turvallisia hiustenlähdön hoitoon.”

Tutkimus löytyy PLOS Biology -julkaisun verkkosivuilta.

Lisätietoa ja lähteet:

Brotzu (Trinov) tulossa markkinoille 2018?

Hiustenlähtöfoorumeilla jo vuosia paljon keskustelua ja positiivisia odotuksia herättänyt, monentyyppisen hiustenlähdön hoitoon suunnattu ”Brotzu-voide” saattaa olla tulossa markkinoille vuoden 2018 aikana.

Mikä voiteesta tekee mielenkiintoisen on, että sen on kehittänyt arvostettu ja tunnettu italialainen verisuonikirurgi Giovanni Brotzu, joka esitteli löydöksensä lupaavia tuloksia Italian Torinossa vuonna 2016 järjestetyssä konferenssissa (YouTube-video italiaksi, alkaen kohdasta 4:45). Voidetta käsittelevä artikkeli on julkaistu myös The Dermatologist -julkaisussa. Kliinisen testauksen kalleuden johdosta Brotzu lähestyi italialaista lääkeyhtiö Fidiaa, joka vastaa nyt tuotteen testauksesta ja kaupallistamisesta.

Mikä on Brotzu-voide?

Etsiessään ratkaisuja diabetes-lääkkeen sivuvaikutuksiin, tohtori Brotzu huomasi käyttämänsä aineen parantavan raajojen verenkiertoa, mutta kasvattavan niihin yllättäen myös uusia karvoja. Hän testasi voidetta kaljuuntuvalla miespuolisella hoitajalla ja pani merkille lisääntynyttä hiusten kasvua.

Voiteen sisältämiä ainesosia ovat DGLA, (S)-Equol ja L-Propionyl-Carnitine (muita aineita lisää patentissa). Kaikki ainesosat ovat hyvin tunnettuja, mutta niiden yhteyttä hiustenlähtöön ei ole aikaisemmin tiedetty.

Brotzu on saanut kehittämälleen teknologialle ensimmäisen patentin jo vuonna 2013 ja viimeisin (myös DGLA-ainesosan maininnut) patentti on hyväksytty vuonna 2015.

Mitä tiedämme voiteen sisältämistä ainesosista?

DGLA eli dihomo-gammalinoleenihappo on omega-6-rasvahappo ja monityydyttämätön rasvahappo. Se on erittäin harvinainen ja sitä esiintyy eläinkunnan tuotteissa vain pieniä määriä. DGLA on anti-inflammatorinen eli tulehduksia rauhoittava aine. Voiteessa sitä käytetään PGE1-prostaglandiinin esiasteena. DGLA muunnetaan PGE1:ksi COX-1 ja COX-2 syklo-oksigenaasien kautta. Aikuisilla miehillä PGE1 toimii vasodilaattorina (verisuonia laajentavana) ja sitä käytetään muun muassa erektiohäiriöiden hoidossa. Brotzun mukaan DGLA tekee endoteelisoluista elastisempia stimuloiden niiden toimintaa ja keratiinin eli hiusten rakennusaineen tuotantoa. Samalla se estää testosteronin muuttumista DHT:ksi.

(S)-Equol syntyy soijan isoflavoni daidtseiinistä ihmisen suolistossa. Se on steroideihin kuulumaton agonisti eli reseptorinaktivoija, joka kiinnittyy DHT:hen neutralisoiden molekyylin. WebMD:n mukaan equolia käytetään muun muassa naisten vaihdevuosien kuumien aaltojen, osteoporoosin, ihoryppyjen, diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien, korkean kolesterolin sekä rinta- ja eturauhassyöpien hoidossa. Sitä tutkitaan parhaillaan myös eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitoon – samoin kuin tämän hetken tehokkainta kaljuuntumislääke finasteridiakin alkuperin.

L-karnitiini eli levokartiniini kehossa luontaisesti syntyvä on aminohappo, joka osallistuu nisäkkäillä rasva-aineenvaihduntaan. Sitä käytetään melko yleisesti myös lisäravinteena. Voiteessa karnitiini edistää libidiketjujen beta-oksidaatiota ja parantaa paikallista aineenvaihduntaa. WebMD:n mukaan l-karnitiinia käytetään sydän- ja verisuonitautien hoitoon, mukaan lukien rintakipuihin, sydämen vajaatoimintaan, kurkkumädän aiheuttamiin sydänongelmiin ja sydänkohtaukseen, sekä jalkojen verenkiertohäiriöihin ja korkeaan kolesteroliin. Keho voi muuntaa l-karnitiinia muiksi aminohapoiksi (asetyyli-l-karnitiini ja propionyl-l-kartiniiniksi).

Voiteen odotetaan toimivan siis osittain sekä finasteridin tavoin (estävän hiustuppeja kutistavia DHT:tä) että minoksidiilin tavoin (parantaen päänahan verenkiertoa ja edistäen hiusten kasvua).

Onko Brotzu-voide lääke, kosmeettinen valmiste vai jälleen yksi käärmeöljy?

Brotzu käytti voiteessaan alunperin PGE1:stä. Koska se luetaan lääkeaineeksi, valmiste olisi joutunut käymään läpi pitkät ja kalliit lääketutkimukset. Hänen mukaansa useat yritykset kartoittivat mahdollisuutta testata lääkettä, mutta arvioivat vaadittavien tutkimusten tulevan liian kalliiksi.

Tästä syystä Brotzu kokeili voiteessaan PGE1:n biokemiallista esiastetta, dihomo-gammalinoleenihappoa eli DGLA:ta. Se osoittautui yhtä hyväksi, ellei jopa paremmaksi. DGLA:n ansiosta tuotetta ei lueta lääkkeeksi, eikä se joudu läpikäymään monimutkaisia testejä ja lupia päästäkseen markkinoille. Näin ollen se tullee aikanaan saataville ilman reseptiä.

Ainoat voiteen tehokkuudesta kertovat kuvat on toistaiseksi julkaistu The Dermatologist -julkaisussa maaliskuussa 2015. Lisäksi Follicle Thought -sivusto on julkaissut yhden kuvan pälvikaljuudesta (alopecia areata) kärsivästä lapsesta, joka on saanut hoitoja voiteella.

Kenelle voide on suunnattu ja miten hyvin se toimii?

Brotzun haastattelun mukaan (käännetty italiasta englanniksi) voide tehoaa sekä pälvikaljuun (alopecia areata) että androgeneettiseen kaljuuntumiseen (androgenic alopecia). Sen tehokkuuteen vaikuttavat potilaan ikä ja se, miten pitkälle hiustenlähtö on edennyt. Parhaiten se tehoaa alle 30-vuotiaille, joilla hiustenlähtö on vasta alkanut. Brotzun omien sanojen mukaan voiteella voidaan saada 18 kuukauden käytön jälkeen takaisin viiden vuoden aikana menetetyt hiukset.

Voiteella saavutetaan näkyviä tuloksia 30 päivän käytön jälkeen ja hoitoja on jatkettava usean kuukauden ajan. Hoito on toistettava vähintään kolme kertaa vuodessa ja niiden välillä on hyvä pitää vähintään kahden viikon tauko. Syytä tähän ei ole kerrottu. Valmisteen sivuvaikutuksista ei ainakaan toistaiseksi ole raportoitu.

Koska voide tulee markkinoille?

Voiteen julkaisua on siirretty useampaankin otteeseen. Sen piti alunperin tulla markkinoille vuoden 2016 alkupuoliskolla ja sen jälkeen joulukuussa 2017, mutta julkaisu on siirretty vuoteen 2018 johtuen sillä tehtävistä tutkimuksista.

Brotzu on itse keskittynyt testaamaan voidetta alopecia areatasta (pälvikalju) ja alopecia totaliksesta (koko pään alueen kaljuus) kärsivillä potilailla, kun lääkeyhtiö Fidia puolestaan testaa valmistetta perinnöllisestä hiustenlähdöstä kärsivillä.

Vastikään saatujen tietojen mukaan Fidia aikoo julkaista voidetta ja androgeenistä alopeciaa koskevat tutkimuksensa 14.-16.4.2018 järjestettävässä Sitri-konferenssissa. Saman lähteen mukaan voidetta on testattu 30 miehellä ja 30 naisella, ja se tullaan kaupallistamaan jo tulevan kesän aikana.

Edit 18.4.2018:

Brotzun esiteltyä Sitri-konferenssissa voiteella saavutettuja tuloksia monet pettyivät. Konferenssissa esitetyt heikkolaatuiset kuvasarjat 6 kuukautta voidetta käyttäneen yhden miehen ja yhden naisen päänahoista eivät osoittaneet niin merkittävää parannusta, kuin monet olivat ehkä toivoneet.

Brotzun mukaan voide kuitenkin kasvatti kasvuvaiheessa olevien hiusten määrää ja vähensi lepovaiheessa olevien hiusten määrää, hidasti hiustenlähtöä ja edisti uusien hiusten kasvua tieteellisesti merkittävissä määrin. Sillä ei ollut vaikutusta hiusten keskimääräiseen halkaisijaan. Tuote oli hyvin siedetty ja testiryhmän potilaat olivat itsearvioinneissa siihen yleisesti ottaen tyytyväisiä.

Jokainen tehköön tuotteesta omat johtopäätöksensä, mutta tämänhetkisellä näytöllä se ei näytä kilpailevan tehokkuudessa finasteridin ja minoksidiilin kanssa. Alla YouTube-video Brotzun esityksestä kokonaisuudessaan ja siinä esitetyt kalvot kuvineen löytyvät tältä italialaiselta foorumilta.

Edit 14.9.2018:

Uusimpien huhujen mukaan ”Brotzu-voiteen” nimeksi tulee Trinov, ja se tullaan mahdollisesti julkaisemaan lokakuussa 2018. Fidian omilla sivuilla Trinovista ei ole hiiskuttu.

Edit 27.9.2018:

Fidia on julkaissut verkkosivuillaan italiankielisen tiedotteen, jossa kerrotaan, että Brotzun patentoiman tuotteen nimeksi tulee todellakin Trinov.

Yhtiö on suorittanut tuotteella tarvittavat tehokkuus- ja siedettävyystestit sekä tutkimus- ja kokeiluhankkeen, joiden avulla varmistetaan tuotteen tehokas ja turvallinen käyttö. Trinov on edennyt tuotantovaiheeseen ja se tullee markkinoille vuoden 2018 loppuun mennessä. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan ”lähiviikkoina”.

Huhujen mukaan joulukuun alussa lanseerattava tuote soveltuu sekä miehille että naisille, ja se on tilattavissa kaikkialle maailmaan. 30 millilitran voiteen hinnaksi tulee melko suolaiset noin 70 euroa.

Edit 22.11.2018:

Fidia kertoo, että Trinov tulee saataville Italiassa vuoden 2018 loppuun mennessä ja pian sen jälkeen kansainvälisillä markkinoilla.

Monet nettikaupat ovat jo lisänneet tuotteen valikoimiinsa. Italialainen Tuttofarma on saanut haltuunsa myös kuvan pakkauksesta:

Lisätietoa ja lähteet:

Testosteroni, eturauhassyöpä ja kaljuuntuminen

Kreikkalaiset keksivät mieshormoneille osuvan nimen androgeeni, mikä tarkoittaa sanatarkasti käännettynä ”miehen tekijää”. Androgeeneistä testosteroni on voimakkaimmin miehisten piirteiden kehittymiseen vaikuttava mieshormoni. Se on vastuussa miehille tyypillisistä matalammasta äänestä, parrankasvusta ja suuremmista lihaksista. Se stimuloi myös punasolujen tuotantoa luuytimissä.

Lisäksi testosteronilla on keskeinen, joskin vain osittain ymmärretty, vaikutus miesten käyttäytymiseen. Se lisää aggressiivisuutta, ylläpitää libidoa ja sukupuoliviettiä sekä vaikuttaa erektioon ja seksuaaliseen suorituskykyyn. Testosteroni stimuloi murrosiässä sukupuolielinten kasvua ja on yksi tekijöistä, joita tarvitaan spermantuotantoon läpi aikuisiän.

Testosteronilla on vaikutuksia myös maksaan. Normaalit määrät ovat harmittomia, mutta suurina määrinä se voi aiheuttaa maksasairauksia. Se edistää huonon LDL-kolesterolin ja vähentää hyvän HDL-kolesterolin tuotantoa.

Vaikka testosteroni vaikuttaa monissa kudoksissa, osa sen vähiten toivottavista vaikutuksista tapahtuu vasta kun se muuttuu toiseksi mieshormoniksi, dihydrotestosteroniksi eli DHT:ksi. Iholla DHT voi aiheuttaa aknen ja päänahassa se saa hiustupet kutistumaan aiheuttaen perinnöllistä hiustenlähtöä (androgeeninen alopecia). Kaljuuntuminen on monille ikävä haaste, mutta eturauhasvaivat ovat kokonaan toinen ongelma. DHT stimuloi myös eturauhassolujen kasvua tuottaen normaalia kasvua nuoruusiässä ja prostata hyperplasiaa eli eturauhasen hyvälaatuista liikakasvua monilla iäkkäämmillä miehillä.

Havaittuaan yhteyden perinnöllisen hiustenlähdön ja eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun välillä, ovat tutkijat kehittäneet molempiin ongelmiin tehoavan lääkkeen. Finasteridi estää testosteronin muuttumista kehossa DHT:ksi. 5 milligramman annoksina (Proscar) se auttaa joitakin eturauhasen liikakasvusta kärsiviä miehiä ja 1 milligramman annoksina (Propecia) se auttaa pysäyttämään miestyyppisen hiustenlähdön. Dutasteridi-nimisellä lääkkeellä on sama vaikutus eturauhasen liikakasvuun, mutta hiustenlähdön hoitomuodoksi sitä ei ole hyväksytty.

Onko DHT:hen liittyvällä yhteydellä toinenkin pimeä puoli? Koska DHT saa aikaan sekä hiustenlähtöä että eturauhassolujen kasvua, onko androgeenisesta hiustenlähdöstä kärsivillä suurempi todennäköisyys sairastua eturauhassyöpään?

Kenties, sanovat australialaiset tutkijat. He arvioivat 1 446:ää miestä, jolla oli diagnosoitu eturauhassyöpä ennen 70:ää ikävuotta ja vertasi heitä 1 390:ään samanikäiseen terveeseen mieheen. Tutkijat tarkastelivat jokaisen miehen päänahkaa ja käyttivät kehittyneitä tilastollisia menetelmiä nähdäkseen oliko hiustenlähdön ja eturauhassyövän välillä havaittavaa yhteyttä.

Tutkijat huomasivat, että miehillä, joilla oli kaljuuntuneita alueita päälaellaan, oli puolitoistakertainen riski sairastua eturauhassyöpään, kuin miehillä, jotka eivät olleet kaljuuntuneet.  Yhteys näkyi vahvempana miehillä, joilla oli todettu pahanlaatuinen eturauhassyöpä 60 ja 69 ikävuoden välillä. Sen sijaan väistyvä hiusraja -tyyppisesti ohimoilta kaljuuntuneilla ei havaittu yhteyttä syöpään.

Vaikka yhteys tuntuu kaukaa haetulta, päälaen kaljuuntumisella voi olla yhteys muihinkin miesten sairauksiin. Harvardissa julkaistun terveystukimuksen mukaan kaljuuntuvat miehet sairastuvat todennäköisemmin myös sepelvaltimotautiin. Lievä hiustenlähtö kohotti todennäköisyyttä 23 prosentilla, kohtalainen hiustenlähtö 32 prosentilla ja vaikea hiustenlähtö 36 prosentilla. Kuten australialaisessa eturauhastutkimuksessakin, ohimokaljuuntuminen ei lisännyt tätä riskiä.

Vaikka pääepäiltyjä ovat testosteroni ja DHT, tutkijat eivät tiedä mikä aiheuttaa ilmeisen yhteyden päälaen hiustenlähdön sekä eturauhassyövän ja sydänsairauden välillä. Ei ole kuitenkaan syytä epäillä, että hiustenlähdö sinällään olisi haitallista eturuhaselle tai sydämelle, vaikka se voikin vaikuttaa miesten minäkuvaan.

Lähde: https://www.health.harvard.edu/mens-health/testosterone-prostate-cancer-and-balding-is-there-a-link-thefamilyhealth-guide

Korealaiset tutkijat kehittivät potentiaalisen lääkkeen kaljuuntumiseen

Eteläkorealaiset tutkijat ovat kehittäneet uusia ovia kaljuuntumisen hoitoon tarjoavan biokemiallisen aineen, joka ei nykyisten lääkkeiden tavoin vain pysäytä hiustenlähtöä, vaan elvyttää myös jo surkastuneita hiustuppeja.

Korean tiede- ja IT-ministeriö kertoi marraskuussa 2017 Yonsein yliopiston tutkimusryhmän löytäneen professori Choi Kang-yellin johdolla potentiaalisen aineen, joka kohdistuu uusien hiustuppien kasvua estävään proteiiniin. Tutkimuksen rahoittajana toimi tiedeministeriö osana sen perustieteellisen tutkimuksen tukiohjelmaa.

Choin tutkimusryhmä selvitti, että pudonneet hiukset eivät kasva takaisin kahden päänahasta löytyvän proteiinin yhteisvaikutuksesta. Toinen proteiineista on nimeltään CXXC5 (CXXC-type zinc finger protein 5), joka sitoutuu Dishevelled-proteiiniin (Dsh) katkaisten samalla hiustuppien kehitykselle ja uudistumiselle olennaisen Wnt-signalointireitin.

Löytöön perustuen tutkijat kehittivät biokemiallisen aineen nimeltä PTD-DMB, jonka tarkoitus on estää näitä kahta proteiinia sitoutumasta toisiinsa. Kun tätä ainetta levitettiin 28 päivän ajan laboratoriohiirien nahkaan, tutkijat havaitsivat uusien hiustuppien kasvua. Kun PTD-DMB:tä levitettiin yhdessä signalointikanavaa aktivoivan valproiinihapon kanssa uudet karvat kasvoivat myös nopeammin.

”Häiritsemällä CXXC5- ja Dsh-proteiinien vuorovaikutusta kilpailevalla peptidillä Wnt/β-kateniini signalointireitti aktivoitui. Sekä hiusten uudistuminen että hiustuppien uudismuodostus nopeutuivat”, tutkimuksessa sanotaan.

PTD-DBM
Kuva: Yonhap

Uusi lääkekandidaatti eroaa nykyisistä hiustenlähtöä hidastavista kaljuuntumislääkkeistä, kuten finasteridista ja minoksidiilista siinä, että vanhat lääkkeet eivät tehoa jo kaljuuntuneisiin alueisiin, joissa elinvoimaisia hiustuppeja ei enää ole. Ne joko hidastavat hiustenlähtöä tai nopeuttavat hiusten kasvua.

Nykyisillä lääkkeillä on myös useita tunnettuja sivuvaikutuksia, mukaan lukien impotenssi, hormonaaliset muutokset, turvotus ja huimaus.

”Nämä seikat huomioiden uuden turvallisen aineen kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia hiustenlähtöä vastaan taistelevien lääkkeiden kehitykselle”, tutkimusryhmä sanoo.

”Kehitetty aine on ensiluokkainen lääkekandidaatti. Sen uskotaan tulevan ei vain hiustenlähdön ja kaljuuntumisen hoitomuodoksi, vaan myös vaurioituneen ihokudoksen regenerointiin”, sanoo tutkimusta johtanut Choi.

Seuraavaksi tutkimusryhmä aikoo selvittää laboratorio-olosuhteissa onko PTD-DBM:llä toksisia ominaisuuksia.

Hiustenlähtö vaikuttaa miljooniin miehiin ja naisiin ympäri maailmaa, eikä siihen ole löytynyt parannuskeinoa vuosikymmenten tutkimuksesta huolimatta. Nykyiset hoitomuodot hoitavat lähinnä vain hiustenlähtöön liittyviä oireita, eivätkä tarjoa pysyvää ratkaisua.

Toistaiseksi vain kaksi lääkeainetta on saanut virallisen hyväksynnän hiustenlähdön lääkehoidoksi: sisäisesti nautittava finasteridi ja päänahkaan siveltävä minoksidiili.

Tutkimus julkaistiin Journal of Investigative Dermatology -julkaisussa 20.11.2017.

Lisätietoa ja lähteet: Korea Herald, IBTimes, BusinessKorea.